Chính sách giới thiệu và sử dụng sản phẩm

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN OAGREE.COM VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Diễn đàn Oagree.com không nhằm mục đích bán hàng nhưng trong quá trình cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống, chúng tôi và các thành viên có thể đề cập, giới thiệu một số sản phẩm, dịch vụ đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

1. Chính sách đối với việc giới thiệu sản phẩm

Oagree.com khuyến khích các nhà sản xuất, thành viên, người sử dụng giới thiệu các sản phẩm an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường tới cộng đồng.

  • Nếu sản phẩm bạn giới thiệu thực sự an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, Oagree.com sẽ hỗ trợ tối đa (sau khi kiểm tra tính chính xác của thông tin cung cấp) để giới thiệu sản phẩm đó đến thị trường (nhà sản xuất không phải mất bất kỳ chi phí giới thiệu nào);
  • Nếu sản phẩm bạn giới thiệu chưa đảm bảo an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường, vui lòng không liên hệ với chúng tôi, bởi với bất kỳ mức phí nào, Oagree.com cũng sẽ không giới thiệu các sản phẩm đó đến thị trường.

Khi bạn hiểu rõ sứ mệnh của Oagree.com là chung tay cùng cộng đồng bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống cho các thế hệ mai sau, bạn sẽ hiểu được những sản phẩm nào chúng tôi hỗ trợ giới thiệu đến thị trường. Ngoài ra, một sản phẩm được Oagree.com giới thiệu tại thời điểm này, nhưng có thể bị loại ra khỏi danh mục sản phẩm đề xuất, gợi ý sau đó, nếu sản phẩm đó không cải thiện, nâng cấp và trên thị trường có sản phẩm mới ra đời đáp ứng tiêu chí cao hơn trong việc bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống. Danh sách sản phẩm, dịch vụ đề xuất, giới thiệu trên Oagree.com sẽ thay đổi theo sự phát triển của khoa học và công nghệ sản xuất, với tiêu chí về sức khoẻ và thân thiện cho môi trường sống ngày càng được nâng cao.

2. Chính sách đối với việc sử dụng các sản phẩm được Oagree.com giới thiệu

  • Website, fanpage của Oagree.com sẽ không bán sản phẩm, dịch vụ.
  • Khi người sử dụng mua sản phẩm, dịch vụ tại các nhà cung cấp, website mà Oagree.com đề xuất, giới thiệu, người sử dụng tuân thủ các chính sách của bên cung cấp đó. Người sử dụng phải cân nhắc các thông tin và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
  • Trường hợp người sử dụng mua sản phẩm (trực tiếp từ nhà cung cấp hoặc website) mà Oagree.com đề xuất nhưng không đảm bảo các đặc tính sản phẩm như đã giới thiệu, sau khi nhận được thông báo của người sử dụng, Oagree.com sẽ phản ánh thông tin tới nhà cung cấp, nhà sản xuất. Nếu thông tin đúng sự thật, Oagree.com sẽ ngừng giới thiệu và không cho phép dòng sản phẩm đó của nhà cung cấp/nhà sản xuất tiếp tục xuất hiện trên website của Oagree.com.
  • Lưu ý: Đối với từng dòng sản phẩm của nhà cung cấp/nhà sản xuất được giới thiệu trên website của Oagree.com, Oagree.com và nhà cung cấp/nhà sản xuất sẽ ký kết các điều khoản để hỗ trợ người sử dụng trong việc đổi, trả sản phẩm hoặc hoàn tiền. Oagree.com sẽ công bố các điều khoản này cùng với việc giới thiệu dòng sản phẩm.

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận thông tin từ Oagree.com để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.

Đăng ký