Nhân sự sáng lập

  • Với mong muốn của những người làm cha, làm mẹ, muốn con cái của mình được sống trong môi trường an toàn, ít bệnh tật và thân thiện với thiên nhiên, chúng tôi đã thành lập nên Oagree.com - nơi đưa ra các đề xuất và triển khai các giải pháp để tất cả cộng đồng có thể tham gia vào việc bảo vệ và phát triển một môi trường sống xanh, bền vững cho cả chúng ta và các thế hệ mai sau.

  • Với vai trò người làm cha, làm mẹ, chúng tôi đã bắt đầu các hành động để cứu lấy môi trường sống của con cái chúng tôi. Chúng tôi không thể đợi chờ một ai đó sẽ làm việc này bởi vì chúng tôi không biết phải đợi chờ ai, đợi chờ đến bao giờ và liệu có còn kịp không nếu cứ tiếp tục trì hoãn. Môi trường sống của con cái chúng ta bây giờ đã vô cùng nguy cấp, nếu không bắt đầu từ hôm nay, từ giờ phút này thì có thể sẽ là quá trễ.

  • Thế còn bạn? Bạn đã bắt đầu hành động vì tương lai con cái của mình chưa?
  • Hãy tham gia cùng chúng tôi. Tập thể chúng tôi gồm những người có kiến thức, chuyên môn về sức khoẻ con người; về kỹ thuật, năng lượng; có kỹ năng sưu tầm và tổng hợp các thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy,…nhưng trên hết chúng tôi có tình yêu tận đáy lòng của người làm cha, làm mẹ dành cho con trẻ.

  • Nếu có thêm bạn! Tập thể chúng ta sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng mới và hành động của chúng ta sẽ được lan toả đến cộng đồng mạnh mẽ hơn, môi trường sống của con cái chúng ta sẽ được cải thiện hơn.

  • Oagree.com – nơi những người làm cha, làm mẹ và cộng đồng chung tay hành động với tất cả tình yêu dành cho con trẻ.

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận thông tin từ Oagree.com để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.

Đăng ký